Barnkonventionen – läs mer här

Ett av Klintens prioriterade mål handlar om “Barns delaktighet och inflytande”. Eftersom barnkonventionen nu blivit lag uppmärksammas detta extra av Klintens pedagoger. Barnen på Klinten får genom delaktighet och inflytande lära sig om deras rättigheter genom filmer och artiklar. Allt anpassat utifrån barnets ålder.

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten