Kooperativet

En möjlighet att påverka

Att vara förälder på Klinten innebär att du får insyn i ditt barns vardag och att du får vara med och vårda ditt barns ute- och innemiljö.

Bland annat träffas vi föräldrar varannan månad och pratar om verksamheten. Alla föräldrar tillhör också en grupp med ett ansvarsområde, till exempel fixargruppen som ser till att allt är i bra skick i våra barns hus.

Du får också lära känna alla föräldrar och ditt barns kompisar genom olika gemensamma aktiviteter.

På våren har vi trädgårdsdag då föräldrar och barn träffas och gör det fint i trädgården, vi grillar korv och har det trevligt tillsammans. Till midsommar har vi ett gemensamt midsommarfirande med uppträdande av alla barnen, dans kring midsommarstången, matpajbuffè och därefter jordgubbstårta i gröngräset.

Nedan ser man ett årshjul med exempel på åtaganden och aktiviter och med vilken frekvens de kommer under året.

ÅrshjulKlar-1-e1566111298948

Åtaganden 

Jour och bakjour:
Ca en gång i månaden står familjen uppsatt på ett schema för jour och bakjour. Jouren inträffar när personalen är sjuka, hemma för vab eller är på utbildning. Bakjouren rycker in i fall ordinarie jour av giltig anledning inte har möjlighet eller om det behövs två föräldrar på plats. 

Städning:  
Ca en gång i månaden har varje familj städning av hela förskolan. Städrutiner finns på hemsidan och på städvagnen. Styrelsemedlemmar är städbefriade. Jour- och städschema tas fram inför varje terminsstart. Lätt att i god tid planera för ev. jourdagar och byta daga med andra familjer om behov finns. Kontakta hellre några få andra familjer än att skicka ut massmail. Kontakta även schemaansvarig och föreståndare vid jourbyten så att dessa har ett uppdaterat schema. Om familjen önskar kan man ta städhjälp av familjemedlemmar eller av vårt städföretag.

Medlemsmöten:  
Ca var 8:de vecka. Obligatorisk närvaro. En representant från varje familj förväntas närvara. Frånvaro meddelas ordföranden i förväg. 

Styrelse: 
Består av 7 personer; Ordförande, Personalansvarig, 2 st ekonomiansvariga, Marknadsförings/Barnrekryteringsansvarig samt 2 st suppleanter. 

Arbetsgrupper: 
Fixargruppen, Jour- och städgruppen, Personalgruppen, Barnrekrytering och Marknadsföringsgruppen (förutom ansvarig ingår Öppet Hus ansvarig samt Välkomstsamtalsansvarig), Måltidsgruppen, IT-gruppen, Trivselgruppen. Det förväntas att alla någon gång under sin tid på Klinten innehar en styrelsepost alt. ansvarar för en arbetsgrupp. 

Gemensamma aktiviteter: 

  • Trädgårdsdag på våren (alla familjer med barn deltar)
  • En storstädningsdag per termin (hälften av familjerna deltar på vardera städdag)
  • Höstfest (anordnas av alla nya familjer. De som inskolas i maj + aug)
  • Luciafirande med fika
  • Sommarfest (sommaravslutning för barn och föräldrar med pajbuffé i gröngräset)
  • Afterwork (sker ca: en gång per termin eller år) 

Föräldramöten:   
Personalen anordnar föräldramöten 1 gång/termin.