En dag på Klinten

”Alltför ofta kräver man att barn ska anpassa sig till världen. Det vore mer ändamålsenligt att anpassa världen till barnen”

– Maria Montessori

Blåklinten - Småbarn ca 1 - 3 år

07.30 – Förskolan öppnar och barnen börjar sin dag ute där de får träna grovmotoriska övningar för att orka med arbetspasset.

09.00 – Sen är det dags att komma in i hallen som är en lugnare miljö. Här uppmuntras barnen att ta av sig kläderna och skorna själv.

De mindre får hjälp av personalen eller av de äldre vid behov. 

 

Alla barn har sin hylla som är anpassad till deras höjd med respektive foto och namn där de hänger upp sina kläder och ställer sina skor. Personalen ser till att barnen lär sig att hitta sin hylla själva. På det sättet utvecklas barnets motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. När alla är klara med avklädningen är det dags för fruktstunden på respektive avdelning.

Strax efter inleds arbetsstunden som varar i cirka 2 timmar. I den förberedda miljön är allt uppställt på barnens nivå.

10.30 – Varje dag hjälper några av barnen till med att duka, s.k. dukvärdar. När maten är klar presenterar barnen maten för sina kamrater och bjuder dem till bords (”Varsågod Lena, varsågod, Pontus, etc)

11.15 – På borden är maten upplagd i små skålar, så att barnen kan ta maten själva och sedan skicka vidare till kompisen bredvid. Det ger barnet möjlighet att öva sin kommunikation och problemlösning.

Barnet delar sin mat efter sin förmåga och äter med kniv och gaffel. När lunchen är slut skrapar barnen eventuella matrester i en kompostlåda och ställer undan tallrik, glas och bestick.

12.00 – Efter maten går barnen och tvättar sina händer. Tvättrummet är inrett efter barnens nivå. Här finns också barnens extrakläder tillgängliga så att de kan själva hämta och byta vid behov.

På småbarnsavdelningen är det sovdags efter lunch. Men innan dess lyssnar de på saga eller musik.

De äldre barnen vilar till sagan. Det finns en bokväska som de äldre barnen får med sig hemma vid ett par tillfällen. De får själva välja en bok hemma att ta med till vilan dagen efter. Målet är att barnet berättar för sina kompisar om varför de valt boken och vad det handlar om. Barnet utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sin uppfattning. Efter vilan går de stora barnen och medan de små fortsätter med de självvalda aktiviteterna.

14.15 – Kort samling och mellanmål
Barnen får vara med och förbereda mellanmålet genom att till exempel hjälpa till med att baka bröd eller göra smoothie.

Efter mellanmålet går de små barnen ut och stora fortsätter med självvalda aktiviteter en stund och sedan är det uteverksamhet fram till hemgång.

“Frihet att välja aktivitet och möjlighet att arbeta ostört i egen takt”

“All onödig hjälp är ett hinder i barnets utveckling.” 

“Mänsklighetens viktigaste upptäckt är barnets inre krafter. De är grunden för själva livet.” 

– Maria Montessori

Rödklinten - Stora barn ca 3 - 6 år

07.30 – Förskolan öppnar och barnen börjar sin dag ute där de får träna grovmotoriska övningar för att orka med arbetspasset.

09.00 – Sen är det dags att komma in i hallen som är en lugnare miljö. Här uppmuntras barnen att ta av sig kläderna och skorna själv.

De mindre får hjälp av personalen eller av de äldre vid behov. Stövelknekten är en stor favorit.

 

Alla barn har sin hylla som är anpassad till deras höjd med respektive foto och namn där de hänger upp sina kläder och ställer sina skor. Personalen ser till att barnen lär sig att hitta sin hylla själva. På det sättet utvecklas barnets motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning. När alla är klara med avklädningen är det dags för fruktstunden på respektive avdelning.

Strax efter inleds arbetsstunden som varar i cirka 2 timmar. I den förberedda miljön är allt uppställt på barnens nivå.

10.30 – Varje dag hjälper några av barnen till med att duka, s.k. dukvärdar. När maten är klar presenterar barnen maten för sina kamrater och bjuder dem till bords (”Varsågod Lena, varsågod, Pontus, etc)

 

11.15 – På borden är maten upplagd i små skålar, så att barnen kan ta maten själva och sedan skicka vidare till kompisen bredvid. Det ger barnet möjlighet att öva sin kommunikation och problemlösning.

Barnet delar sin mat efter sin förmåga och äter med kniv och gaffel. När lunchen är slut skrapar barnen eventuella matrester i en kompostlåda och ställer undan tallrik, glas och bestick.

12.00 – Efter maten går barnen och tvättar sina händer. Tvättrummet är inrett efter barnens nivå. Här finns också barnens extrakläder tillgängliga så att de kan själva hämta och byta vid behov.

Men innan dess lyssnar de på saga eller musik.

De äldre barnen vilar till sagan. Det finns en bokväska som de äldre barnen får med sig hemma vid ett par tillfällen. De får själva välja en bok hemma att ta med till vilan dagen efter. Målet är att barnet berättar för sina kompisar om varför de valt boken och vad det handlar om. Barnet utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sin uppfattning. Efter vilan går de stora barnen och medan de små fortsätter med de självvalda aktiviteterna.

14.15 – Kort samling och mellanmål
Barnen får vara med och förbereda mellanmålet genom att till exempel hjälpa till med att baka bröd eller göra smoothie.

Efter mellanmålet går de små barnen ut och stora fortsätter med självvalda aktiviteter en stund och sedan är det uteverksamhet fram till hemgång.