Köanmälan

Ansökan till Klinten görs via Tyresö kommuns e-tjänsteportal klicka på förskola och pedagogisk omsorg.  Även om anmälan görs via kommunen vill Klinten informera om att vi tillämpar ett eget kösystem samt syskonförtur. Maxtaxa gäller på samma sätt som i de kommunala förskolorna. För att öka chansen till att få en plats på Klinten är det givetvis bra att välja vår förskola som alternativ 1 när du söker plats. 

Eftersom Klinten är ett föräldrakooperativ som kräver extra engagemang ser vi gärna att ni som söker skickar in några rader om er själva och varför ni skulle vilja ha en plats på Klinten. Detta gör ni i e-tjänsteportalen där det finns en ruta under ”övriga uppgifter” som måste fyllas i vid ansökan om plats på Klinten.

Det går självklart bra att kontakta barnrekryterinsgansvarig som är köansvarig för frågor kring kön eller hur det är att ha barn på Klinten på mail Barnrekrytering@klinten.se.

Många är nyfikna på Klinten och vill gärna komma på besök. Detta förstår vi och det är givetvis väldigt uppskattat. Men eftersom besök innebär att personalen får gå ifrån verksamheten med barnen har vi valt att istället bjuda in till öppet hus en gång per termin. Vi annonserar alltid öppet hus i god tid, oftast infaller det i november och mars.

På Klinten har vi inskolning av nya barn under augusti/september och april/maj.

Klicka sedan på förskola och pedagogisk omsorg.