Vanliga frågor

  • Svar: Vi följer Tyresö kommuns riktlinjer om ramtider i förskolan (kl 06.30-18. 30) när behov finns.
    I dagsläget finns omsorgsbehov på Klinten kl 07:15- 17.00 måndag-fredag.

Vanliga frågor medlem