Nöjda föräldrar och barn

Er åsikt är viktig för oss

På Montessoriförskolan Klinten är det viktigt att alla barn, föräldrar och pedagoger mår bra och trivs. Klinten har därför en återkopplingskultur där  information samlas in från föräldrar och pedagoger via samtal och enkäter.

De månatliga medlemsmöten i kooperativet är ett perfekt forum för föräldrar att framföra eventuella tankar och idéer kring vår verksamhet.

Personalen har reflektionsmöten varje måndag och arbetsplatsträff en gång i månaden.

Nedan kan ni ta del av den senaste föräldraenkäten utförd av Tyresö Kommun. Vi är väldigt stolta både över deltagandet och utfallet och vi jobbar  ständigt med att förbättra verksamheten.

ViTyckerOmAttVaraPåKlintenTillSidanMindre