Trivsel & trygghet

Klinten är en fristad

“Klinten är en fristad” är en av Klintenandans sju grundpelare och syftar på att alla barn, föräldrar och pedagoger skall kunna känna sig trygga på Klinten.

På den här sidan kan man ta del av alla de lagar, regler och riktlinjer som Klinten följer i strävan att uppnå denna fristad. 

Man kan även ta del av de planer och verktyg vi dagligen arbetar med för att alla barn skall uppmärksammas som individer och arbeta mot kränkning och diskriminering.

KlintenÄrEnFristad