Om Klinten

Montessoriförskolan Klinten bildades 1993 av en grupp engagerade föräldrar bosatta i Tyresö, med ett gemensamt intresse för Maria Montessoris pedagogik. Klinten drivs som ekonomisk förening med hjälp av bidrag från kommunen och har samma barnomsorgstaxa som andra förskolor i kommunen. Klinten har dock en egen kö. Klinten drivs idag av ett antal medlemsfamiljer och styrelsen består av valda medlemmar. Förutom att delta i styrelsearbetet hjälps föräldrarna även åt med jourarbete, städning och olika arbetsgrupper.

Montessoripedagogiken är en viktig del av vardagen på Klinten. Grundtanken är “Hjälp mig att göra det själv”. Genom att observera barnen och ge dem meningsfulla aktiviteter tar personalen tillvara deras intresse och lust att lära.

Klinten består av två avdelningar med totalt 29 barn på de två avdelningarna. Småbarnsavdelning Blåklinten har mellan 10-11 barn på 3 pedagoger. Rödklinten för de stora barnen har mellan 17-19 barn på 4 pedagoger inkl. förskolerektor.

Om Klinten